А־  A+  А

Šta je Crkva?

Crkva je Bogom ustanovljena zajednica ljudi koji su sjedinjeni verom, zakonom Božijom, sveštenstvom i Svetim Tajnama.

O sastavu Hristove Crkve:

Nebeski stanovnici i verni na zemlji čine jednu Crkvu:

„Za ostvarenje punoće vremena, da se sve sastavi u Hristu, ono što je na nebu i što je na zemlji, u Njemu“ (Ef. 1:10).

Hristos je glava i nebeske i zemaljske Crkve:

„Iznad svakoga načalstva, i vlasti, i sile, i gospodstva, i iznad svakoga imena što se može nazvati, ne samo u ovome vijeku, nego i u budućem; i sve pokori pod noge njegove, i Njega postavi iznad svega za glavu Crkvi “ (Ef. 1:21-22).

Crkva je Telo Hristovo:

„I sve pokori pod noge njegove, i Njega postavi iznad svega za glavu Crkvi, Koja je tijelo njegovo, punoća Onoga koji sve ispunjava u svemu “ (Ef. 1:22-23).

Crkva se sastoji iz mnogo članova:

„Jer kao što je tijelo jedno i ima udove mnoge, a svi udovi jednoga tijela, iako su mnogi, jedno su tijelo, tako i Hristos ... Jer i tijelo nije jedan ud nego mnogi “ (1 Kor. 12:12 ,14).

Članovi Crkve se sastoje iz:

a) iz pastira, učitelja : „ I On dade jedne kao apostole, a druge kao proroke, jedne kao jevanđeliste, a druge kao pastire i učitelje “ (Ef. 4:11). „ I ove postavi Bog u Crkvi: prvo apostole, Drugo proroke, treće učitelje, zatim čudotvorce, onda darove iscjeljivanja, pomaganja, upravljanja, različitih jezika “ (1 Kor. 12:28).

b) pastve i naroda (mirjana) : „ Jer ako blagosiljaš duhom, kako će onaj koji zauzima mjesto običnog vjernika reći amin na tvoje blagodarenje, kad ne zna šta govoriš? “ (1 Kor. 14:16).

Pastiri pasu povereno im stado ovaca Hristovih:

„Pazite, dakle, na sebe i na sve stado u kome vas Duh Sveti postavi za episkope da napasate Crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju svojom “ (Dela ap. 20:28).

Pastiri imaju vlast da uče i propovedaju:

„Idite, dakle, i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha, u čeći ih da drže sve što sam vam zapovjedio; i, evo, ja sam sa vama u sve dane do svršetka vijeka. Amin “ (Mt. 28:19-20).

„I reče im: Idite po svemu svijetu i propovijedajte jevanđelje svakom stvorenju“ (Mk. 16:15).

„Propovijedaj riječ, nastoj u vrijeme i nevrijeme, pokaraj, zaprijeti, utješi, sa svakom strpljivošću i poukom“ (2 Tim. 4:2).

„Ovo zapovijedaj i uči“ (1 Tim. 4:11):

Javno osude ljude koji greše:

„One koji griješe pokaraj pred svima, da i ostali imaju strah“ (1 Tim. 5:10).

„Propovijedaj riječ, nastoj u vrijeme i nevrijeme, pokaraj, zaprijeti, utješi, sa svakom strpljivošću i poukom“ (2 Tim. 4:2).

Pastiri vrše (služe) Tajne:

„Idite, dakle, i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha“ (Mt. 28:19).

„I ovo rekavši, dunu i reče im: Primite Duh Sveti! Kojima oprostite grijehe, opraštaju im se; i kojima zadržite, zadržani su “ (Jn. 20:22-23).

„I uzevši hljeb zablagodari, prelomi ga i dade im govoreći: Ovo je tijelo moje koje se daje za vas; ovo činite za moj spomen “ (Lk. 22:19).

„Boluje li ko među vama? Neka dozove prezvitere crkvene, i neka se mole nad njim, pomazavši ga uljem u ime Gospodnje “ (Jak. 5:14).

„Tako da nas ljudi smatraju kao sluge Hristove i upravitelje tajni Božijih “ (1 Kor. 4:1).

Pastiri vode Crkvu ka savršenstvu:

„I On dade jedne kao apostole, a druge kao proroke, jedne kao jevanđeliste, a druge kao pastire i učitelje, z a usavršavanje svetih u djelu služenja. za sazidanje tijela Hristova; d ok ne dostignemo svi u jedinstvo vjere i poznanja Sina Božijsga, u čovjeka savršena, u mjeru rasta punoće Hristove “ (Ef. 4:11-13).

Brinu se o čistoti učenja:

„Kao obrazac zdrave nauke imaj ono što si čuo od mene u vjeri i ljubavi u Hristu Isusu “ (2 Tim. 1:13).

„Da ne budemo više mala djeca, koju ljulja i zanosi svaki vjetar učenja, obmanom ljudskom, i lukavstvom radi dovođenja u zabludu “ (Ef. 4:14).

Pastva treba da uvažava pastire:

„Molimo vas pak, braćo, odajite priznanje onima koji se trude među vama, i vašim pretpostavljenim u Gospodu, i onima koji vas poučavaju, i da ih poštujete veoma mnogo sa ljubavlju zbog djela njihovoga “ (1 Sol. 5:12-13).

Pastva je dužna da se povinuje pastirima:

„Tako i vi mlađi pokoravajte se starješinama, a svi, pokoravajući se jedni drugima, prigrlite smirenoumlje, jer se Bog gordima protivi a smirenima daje blagodat “ (1 Pet. 5:5).

„Slušajte starješine svoje i povinujte im se, jer oni bdiju nad dušama vašim, pošto će odgovarati za njih, da bi to s radošću činili a ne sa uzdisanjem, jer vam ovo ne bi bilo od koristi “ (Jevr. 13:17).

Svaki član je dužan da ostane u sopstvenom zvanju:

„Svaki, braćo, u čemu je prizvan u onome neka ostane pred Bogom “ (1 Kor. 7:24).

„A sada, Bog postavi udove u tijelu, svaki pojedini od njih kako htjede “ (1 Kor. 12:18).

Obični hrišćani (mirjani) ne mogu sebi prisvajati pravo učiteljstva i propovedi:

„Jesu li svi apostoli? Jesu li svi proroci? Jesu li svi učitelji? Jesu li svi čudotvorci? Imaju li svi darove iscjeljivanja? Govore li svi jezike? Da li svi tumače?” (1 Kor. 12:29-30).

„A kako će propovijedati ako ne budu poslani? Kao što je napisano: Kako su krasne noge onih koji blagovijeste mir, koji blagovijeste dobro! “ (Rim. 10:15).

„Braćo moja, ne budite mnogi učitelji, znajući da ćemo većma biti osuđeni “ (Jak. 3:1).

„A vi se ne zovite učitelji; jer je u vas jedan Učitelj, Hristos, a vi ste svi braća “ (Mt. 23:8):

Mirjani ne mogu vršiti (služiti) Tajne:

„I niko sam sebi ne prisvaja tu čast, nego prizvan od Boga, kao i Aron. Tako i Hristos ne dade sam sebi slavu da bude prvosveštenik, nego Onaj koji mu reče: Sin moj jesi ti, ja te danas rodih “ (Jevr. 5:4-5).

Ljudi koji odbacuju pastire i Tajne ne čine Crkvu – Telo Hristovo. Njihove zajednice nisu zdravo, već unakaženo telo: bez očiju, ruku, tj. bez pastira i učitelja. Samovoljno uzevši na sebe pravo učiteljstva, propovedanja i vršenja nekih Tajni, oni kradu ono što im nije darovano i postaju nalik Koreju, Datanu i Avironu (4 Mojs. 16:6-33; Jud. 1:11).

vrh strane

Pravoslavna internet prezentacija DOM BOŽIJI - Protestantima o Pravoslavlju • www.domboziji.org © 2011