А־  A+  А

Imena – Bogorodica, Djeva:

„Eto devojka će zatrudneti i rodiće Sina, i nadenuće Mu ime Emanuilo“ (Is. 7:14).

„Eto, djevojka će začeti, i rodiće sina, i nadjenuće mu ime Emanuil, što će reći: S nama Bog“ (Mt. 1:23).

„A Marija reče anđelu: Kako će to biti kad ja ne znam za muža? I odgovarajući anđeo reče joj: Duh Sveti doći će na tebe, i sila Višnjega osjeniće te; zato i ono što će se roditi biće sveto, i nazvaće se Sin Božiji “ (Lk. 1:34-35).

“I otkud meni ovo da dođe mati Gospoda mojega meni? “ (Lk. 1:43)

„ A kad dođe punoća vremena, posla Bog Sina svojega, koji se rodi od žene, koji bi pod zakonom “ (Gal. 4:4).

I nakon rođenja Djeva:

„I reče mi Gospod: Ova vrata neka budu zatvorena i da se ne otvaraju, i niko da ne ulazi na njih, jer je Gospod Bog Izrailjev ušao na njih; zato neka budu zatvorena “ (Jez. 44:2).

„Nije li ovo drvodjeljin sin? Ne zove li se mati njegova Marija, i braća njegova Jakov i Josija i Simon i Juda? “ (Mt. 13:55)

Isus Hristos je jedini Sin Majke Božije. Hristos je imao samo braću od tetke, Marije Kleopove:

„A stajahu kod Isusova krsta mati njegova, i sestra matere njegove Marija Kleopova, i Marija Magdalina” (Jn. 19:25).

Marija Kleopova je imala decu: Jakova, Josiju, Simona i Judu. Njih su nazivali braćom Isusa Hrista. Međutim, to su bila braća od tetke, a ne rođena braća.

„O ndje bijahu i gledahu izdaleka mnoge žene koje su išle za Isusom iz Galileje i služile mu. Među kojima bijaše Marija Magdalina i Marija, mati Jakovljeva i Josijina , i mati sinova Zevedejevih “ (Mt. 27:55-56).

„A bijahu tu i žene gledajući izdaleka, među kojima bješe i Marija Magdalina i Marija mati Jakova Maloga i Josije, i Salomija “ (Mk. 15:40).

„A to bijahu Magdalina Marija i Jovana i Marija Jakovljeva i ostale s njima koje kazaše ovo apostolima “ (Lk. 24:10).

Braća od tetke u vezi sa Spasiteljem sebe nazivaju „ sluga Boga i Gospoda Isusa Hrista “ (Jak. 1:1; Jud. 1:1). U vezi jednog sa drugim nazivaju se braćom:

„Juda, sluga Isusa Hrista, a brat Jakovljev “ (Jud. 1:1).

Carica:

„S desne ti strane stoji carica u ofirskom zlatu “ (Ps. 45:10).

Gospod je poštovao Svoju Majku i povinovao Joj se:

„I siđe s njima i dođe u Nazaret; i bješe im poslušan “ (Lk. 2:51).

Brinuo se o Njoj do same smrti:

„Isus vidjevši mater i učenika koga ljubljaše gdje stoji pored nje, reče materi svojoj: Ženo, eto ti sina! Potom reče učeniku: Evo ti majke! I od onoga časa uze je učenik k sebi “ (Jn. 19:26-27).

Proslavljanje Majke Božije:

„Ko je ona što se vidi kao zora, lepa kao mesec, čista kao sunce, strašna kao vojska sa zastavama“ (Pesm. 6:9).

Sam Bog je poslao Arhangela Gavrila da u ime nebeske Crkve pozdravi Majku Božiju i proslavi Je:

„A u šesti mjesec poslan bi od Boga anđeo Gavrilo ... Djevojci ... I ušavši k njoj anđeo reče: Raduj se, blagodatna! Gospod je s tobom. blagoslovena si ti među ženama! “ (Lk. 1:26,28).

Zemna Crkva proslavlja Majku Božiju:

„I povika uzvišenim glasom i reče: Blagoslovena si ti među ženama, i blagosloven je plod utrobe tvoje! I otkud meni ovo da dođe mati Gospoda mojega meni? “ (Lk. 1:42-43).

„ A dok on to govoraše, podiže glas jedna žena iz naroda i reče mu: Blažena utroba koja te je nosila, i dojke koje si sisao! “ (Lk. 11:27).

Majka Božija je blažena, tj. sačuvala je sve Hristove reči:

„ A Marija čuvaše sve riječi ove i slagaše ih u srcu svojemu “ (Lk. 2:19).

„I mati njegova čuvaše sve riječi ove u srcu svojemu “ (Lk. 2:51).

Narodi treba da slave Bogorodicu:

„Od sada će me zvati blaženom svi naraštaji; Što mi učini veličinu Silni, i sveto ime njegovo“ (Lk. 1:48-49).

„Učiniću da se ne zaboravlja ime tvoje od kolena na koleno; potom će te slaviti narodi va vek veka “ (Ps. 45:17).

Narodi će se moliti Majci Božijoj:

„Kći Tirova doći će s darovima, najbogatiji u narodu tebe će moliti “ (Ps-. 45:12).

Protestanti govore: „Pravoslavni se mole: „Presveta Bogorodice, spasi nas!“ Hristos je jedini Spasitelj.“

Ali zar apostol Pavle to nije shvatao kada je Timoteju pisao: „... čineći ovo, spasićeš i sebe i one koji te slušaju “ (1 Tim. 4:16). Ili u poslanici Rimljanima o sebi: „... i spasao neke od njih “ (Rim. 11:14). Korinćanima: „ Jer šta znaš, ženo, možda ćeš spasti muža? Ili šta znaš, mužu, možda ćeš spasti ženu? “ (1 Kor. 7:16).

Zašto protestanti ne hvale Majku Božiju kao Arhangel Gavril? Zar se smatraju višim od anđela? Zašto ne slave Bogomajku kako je Ona Sama to predskazala? Bogorodici je učinio veličinu Silni – ko je dozvolio protestantima da oduzimaju ono što Joj je darovao Sam Gospod?

vrh strane

Pravoslavna internet prezentacija DOM BOŽIJI - Protestantima o Pravoslavlju • www.domboziji.org © 2011