А־  A+  А

Zapovest o podizanju ruku u vreme molitve:

„Hoću, dakle, da se muževi mole na svakom mjestu, podižući svete ruke bez gnjeva i dvoumljenja“ (1 Tim. 2:8)

Pravednici su podizali ruke, njima oslikavajući večernju žrtvu:

„Nek izađe molitva moja kao kad pred lice Tvoje, dizanje ruku mojih kao prinos večernji“ (Ps. 141:2)

„Tako bih Te blagosiljao za života svog, u ime Tvoje podigao bih ruke svoje“ (Ps. 63:4)

Novozavetna večernja Žrtva je Hristos, raspet na Krstu. Podižući ruke, mi smo dužni da na sebi izobrazimo Raspetog, tj. Krst Hristov!

Mojsej je podizanjem ruku bio praslika Hristovog Krsta:

„I dokle Mojsije držaše u vis ruke svoje, pobeđivahu Izrailjci, a kako bi spustio ruke, odmah nadvlađivahu Amaličani.“ (2 Mojs. 17:11)

Krsni znak je pečat Boga Živoga:

„Ne kvarite zemlje, ni mora, ni drveća, dok ne stavimo pečat slugama Boga našega na čela njihova.“ (Otk. 7:3)

Krsni znak je proslavljanje Trojice i dušom i telom:

„Jer ste kupljeni skupo. Proslavite , dakle, Boga tijelom svojim i duhom svojim, jer su Božiji “ (1 Kor. 6:20)

Položaj ruke pravoslavnog hrišćanina pri stavljanju krsnog znaka na sebe predstavlja ispovedanje vere u Trojedinog Boga i dve prirode Isusa Hrista. Tri spojena prsta jesu ispovedanje vere u Svetu Trojicu: Oca, Sina i Svetoga Duha, a dva prsta koja su priljubljena uz dlan: Božansku i ljudsku prirodu Isusa Hrista.

 

Pravoslavna internet prezentacija DOM BOŽIJI - Protestantima o Pravoslavlju • www.domboziji.org © 2011