А־  A+  А

UVOD

1. VERUJEM U JEDNOGA BOGA...
2. ...OCA, SVEDRŽITELJA, TVORCA NEBA I ZEMLJE
I SVEGA VIDLJIVOG I NEVIDLJIVOG

3. ...I U JEDNOGA GOSPODA ISUSA HRISTA,
SINA BOŽIJEGA, JEDINORODNOGA,
OD OCA ROĐENOGA PRE SVIJU VEKOVA

4. ...SVETLOST OD SVETLOSTI;
BOGA ISTINITOG OD BOGA ISTINITOG;
ROĐENOG, NESTVORENOG, JEDNOSUŠNOG OCU;
KROZ KOGA JE SVE POSTALO

5. ...KOJI JE RADI NAS LJUDI I NAŠEGA RADI SPASENJA
SIŠAO S NEBA I VAPLOTIO SE OD DUHA SVETOGA
I MARIJE DEVE, I ČOVEK POSTAO

6. ...I RASPETOGA ZA NAS PRI PONTIJSKOM PILATU,
POSTRADALOG I POGREBENOG.

7. ... VASKRSLOGA U TREĆI DAN
PO SVETOME PISMU

8. ...I KOJI SE VAZNESAO NA NEBESA
I KOJI SEDI S DESNE STRANE OCA

9. ...I KOJI ĆE OPET DOĆI SA SLAVOM
DA SUDI ŽIVIMA I MRTVIMA
KOJEGA CARSTVU NEĆE BITI KRAJA

10. ...I U DUHA SVETOGA, GOSPODA ŽIVOTVORNOGA,
KOJI OD OCA ISHODI,
KOME ZAJEDNO SA OCEM I SINOM PRIPADA POKLONJENJE I SLAVA,
KOJI JE GOVORIO KROZ PROROKE

11. ...U JEDNU, SVETU, SABORNU, I APOSTOLSKU CRKVU
12. ... ISPOVEDAM JEDNO KRŠTENjE ZA OPROŠTAJ GREHOVA.
13. ... ČEKAM VASKRSENJE MRTVIH
14. ... I ŽIVOT BUDUĆEGA VEKA

---------------------------------

ŠTAMPANO IZDANJE:
Knjiga: SVETI VLADIKA NIKOLAJ - Sabrana dela, knjiga 17, str. 41-113
Biblioteka: GLAS CRKVE
Izdato: 1997.
Mesto: Valjevo
Urednik: Ljubomir Ranković
Priredili: Ljubomir Ranković
Radovan Bigović
Mitar Milovanović
Tehnički urednik: Aleksandar Ranković
Štampa: HOLDING KOMPANIJA "BIGZ" d.o.o.

PREUZETO SA INTERNET IZDANJA
Objavljeno: 6. avgust 2009.
Izdaje: © Svetosavlje.org
Urednik: prot. Ljubo Milošević
Osnovni format: Vladimir Blagojević
Digitalizacija: Stanoje Stanković
Korektura: Stanoje Stanković
Dizajn stranice: Stanoje Stanković

 

Pravoslavna internet prezentacija DOM BOŽIJI - Protestantima o Pravoslavlju • www.domboziji.org © 2011